top of page
Soma Helseklinikk logo

FÅ HJELP MED

Behandling av fot og legg

Behandling av fot og legg ved Soma Helseklinikk

Føtter overfører bevegelsen og vekten av kroppen til underlaget. Grunnet den enorme belastningen føttene er utsatt for er det et vanlig sted å få smerter og plager. Anklene er kanskje i større grad utsatt for traumatiske skader enn det føttene er. Føttene er mer utsatt for overbelastnings- og slitasjeskader. Mye av leggens muskulatur fester i foten, noe som gjør at leggene og føttene påvirkes av hverandre ved skade, svakhet og belastning. Derav er det viktig å jobbe med samtlige områder når et problem oppstår i den nederste delen av kroppen.

 

Plantarfasciit
Plantarfasciit er smerte på innsiden av fremre del av hælen som kan stråle fremover i foten. Dette er en betennelse i fotsålens seneplate der den fester til hælbeinet. Plantarfascien har som oppgave å sørge for en optimal fot biomekanikk i forbindelse med avvikling av steget og sørger for å holde fotbuen oppe.

 

En irritasjon eller betennelsestilstand i festet på hælbeinet er ofte et resultat av overbelastning og er en stor andel av tilfellene der man opplever smerte under hælen. Den rammer alle aldre og kjønn, men er vanligere fra 40 år og oppover samt hos idrettsutøvere og militærpersonell.

Årsaken til plantarfasciit er i hovedsak ved for tidlig rask økning av aktivitet som løping, løping på hardt underlag, langvarig gåing/ståing eller feil bruk av skotøy over lengre tid. Idrettsutøvere som hopper eller er langdistanseløpere er oftere disponert.

 

Tilstanden begynner ofte som en murring under eller etter aktivitet/belastning som vil bli mer intens jo lengre du går med det.  Typiske symptomer er smerte på innside av hælbeinet spesielt ved igangsettelse, stivhet og smerte på morgenen, blir bedre under aktivitet, men kan smerte mer i etterkant. Ofte symptomfri ved avlastning. Noen opplever smerte uansett belastning eller hvile. Den kan enten være en punktsmerte eller stråle ut i foten. Leggmuskulatur og fotens bein vil også bli påvirket av tilstanden.

 

Plantarfasciit behandles i stor grad med hvile fra utløsende aktivitet, endre sko og underlag. Vi kan hjelpe deg med å løsne på stram muskulatur i leggen, bevegeligheten i fotbeina, øvelser for både å styrke muskulaturen og fotbuen samt teipe foten for avlastning.

 

Overtråkk
Overtråkk er et relativt vanlig fenomen, spesielt hos unge og i visse idretter som fotball, håndball og volleyball.
Leddbånd og muskulaturen rundt ankelen skal være med på å stabilisere ankelen. Når denne stabiliteten ikke er tilstrekkelig, er det lett å tråkke over. Over 85 prosent av skadene skjer gjennom inversjon ved landing etter hopp, løp eller vending. Normalt ryker det fremre leddbåndet, men ikke alltid. Samme skademekanisme kan også føre til beinbrudd i ankelen. Beinbrudd er vanligere blant eldre pasienter, mens leddbåndskader er hyppigere hos yngre.

 

Den vanligste skademekanismen (inversjon) er at man tråkker forkjært slik at foten vris innover, og det blir en betydelig strekk på leddbåndene på utsiden av ankelen. Langt sjeldnere skjer det motsatte, at foten vris utover og oppover med strekk på leddbåndet på innsiden av ankelen.

 

Førstehjelpsbehandling er helt avgjørende og skal begrense blødning og hevelse. Derved minskes skaden og reparasjonstiden forkortes betydelig. De første 48 timene gjelder RICE prinsippet, deretter å gjenvinne normal og smertefri bevegelse samt å bli kvitt hevelsen.

 

Akillessenebetennelse
Akillesseneproblematikk er den vanligste lokalisasjonen i leggen for kroniske degenerative forandringer (tendinose). Den kan komme akutt etter eksempel maraton eller bruk av nye sko som gir en tendinit (senebetennelse). Betennelsen blir tendinose når denne ignoreres og dras ut på. Indre faktorer som hyperpronasjon og en ujevn belastning på foten er en annen mulig årsak til problemet.

En indikasjon på betennelse eller degenerative forandringer er trykkømhet, hevelse, smerte ved kontraksjon og tøying, samt morgenstivhet.

 

Smerte i fire steg:

  • Etter aktivitet

  • Under aktivitet uten at det begrenser treningen

  • Under aktivitet og begrenser nå treningen

  • Varende som ikke forsvinner til tross for hvile

 

De to første stegene er reversible om man hviler fra utløsende aktivitet, de to siste er en ikke-reversibel tilstand i senen – tendinose/degenerasjon. Det er gunstig å ta bort eksplosiv og repetitiv trening og å avlaste for å bli bedre. Behandling for denne typen problematikk er i første omgang å korrigere risikofaktorer, alternativ trening, styrketrening – isometrisk, eksentrisk/konsentrisk, og nesten alltid konservativ behandling.

 

Benhinneproblem
Beinhinneproblem er en vanlig overbelastningsskade ved løp og hopp ofte bak leggbeinet. Hvert løpesteg er 3-5 ganger ens kroppstyngde som legger mye mer belastning på leggen ved feil løpesteg. Benhinne kommer ofte etter et langt løp. Ofte kan man kjøre videre neste dag selv om det er stivt og ømt. Etter gjentatte omganger med dette kommer smerten etter hvert oftere og forblir. Dette skjer spesielt når man synker ned i fotbuen da det blir en lang vei for to av leggmusklene som bygger opp denne. Forlengelsen av senen forplanter seg til periostet som gir en stressreaksjon i benet – Periostit. Smerte er ofte den nederste 1/3 delen av innside legg, med i blant hevelse.

Anamnesen gir en indikasjon på problematikken. Ytre faktorer påvirker og det er viktig å korrigere disse, samt indre faktorer som hyperpronasjon og utoverrotasjon av underbenet.

 

Det er en god prognose om korrigering av utløsende faktorer forekommer, kombinert med styrketrening av leggens muskulatur og endring av løpesteget for å flytte kraften. Utløsende faktorer kan være løping, nye sko, hardt underlag etc. Man kan avlaste, men ikke hvile bort problemet. Rehabilitering i form av tåhev, øvelser for fremre del av leggen og styrketrening av setesmuskulaturen. Massasje og dry needling har god effekt.

 

Kompartment
Kompartment kan være liknende beinhinne, men oppstår på grunn av oksygenmangel i muskelen grunnet økt trykk når muskelen blir større under belastning. Dette kjennes litt etter trening, men går over ved å gå. Kan kjenne seg øm i etterkant. Dette vil komme tilbake så fort man fortsetter med treningen.

Føtter overfører bevegelsen og vekten av kroppen til underlaget. Grunnet den enorme belastningen føttene er utsatt for er det et vanlig sted å få smerter og plager. Anklene er kanskje i større grad utsatt for traumatiske skader enn det føttene er. Føttene er mer utsatt for overbelastnings- og slitasjeskader. Mye av leggens muskulatur fester i foten, noe som gjør at leggene og føttene påvirkes av hverandre ved skade, svakhet og belastning. Derav er det viktig å jobbe med samtlige områder når et problem oppstår i den nederste delen av kroppen.

 

Plantarfasciit
Plantarfasciit er smerte på innsiden av fremre del av hælen som kan stråle fremover i foten. Dette er en betennelse i fotsålens seneplate der den fester til hælbeinet. Plantarfascien har som oppgave å sørge for en optimal fot biomekanikk i forbindelse med avvikling av steget og sørger for å holde fotbuen oppe.

 

En irritasjon eller betennelsestilstand i festet på hælbeinet er ofte et resultat av overbelastning og er en stor andel av tilfellene der man opplever smerte under hælen. Den rammer alle aldre og kjønn, men er vanligere fra 40 år og oppover samt hos idrettsutøvere og militærpersonell.

 

Årsaken til plantarfasciit er i hovedsak ved for tidlig rask økning av aktivitet som løping, løping på hardt underlag, langvarig gåing/ståing eller feil bruk av skotøy over lengre tid. Idrettsutøvere som hopper eller er langdistanseløpere er oftere disponert.

 

Tilstanden begynner ofte som en murring under eller etter aktivitet/belastning som vil bli mer intens jo lengre du går med det.  Typiske symptomer er smerte på innside av hælbeinet spesielt ved igangsettelse, stivhet og smerte på morgenen, blir bedre under aktivitet, men kan smerte mer i etterkant. Ofte symptomfri ved avlastning. Noen opplever smerte uansett belastning eller hvile. Den kan enten være en punktsmerte eller stråle ut i foten. Leggmuskulatur og fotens bein vil også bli påvirket av tilstanden.

 

Plantarfasciit behandles i stor grad med hvile fra utløsende aktivitet, endre sko og underlag. Vi kan hjelpe deg med å løsne på stram muskulatur i leggen, bevegeligheten i fotbeina, øvelser for både å styrke muskulaturen og fotbuen samt teipe foten for avlastning.

 

Overtråkk
Overtråkk er et relativt vanlig fenomen, spesielt hos unge og i visse idretter som fotball, håndball og volleyball.
Leddbånd og muskulaturen rundt ankelen skal være med på å stabilisere ankelen. Når denne stabiliteten ikke er tilstrekkelig, er det lett å tråkke over. Over 85 prosent av skadene skjer gjennom inversjon ved landing etter hopp, løp eller vending. Normalt ryker det fremre leddbåndet, men ikke alltid. Samme skademekanisme kan også føre til beinbrudd i ankelen. Beinbrudd er vanligere blant eldre pasienter, mens leddbåndskader er hyppigere hos yngre.

 

Den vanligste skademekanismen (inversjon) er at man tråkker forkjært slik at foten vris innover, og det blir en betydelig strekk på leddbåndene på utsiden av ankelen. Langt sjeldnere skjer det motsatte, at foten vris utover og oppover med strekk på leddbåndet på innsiden av ankelen.

 

Førstehjelpsbehandling er helt avgjørende og skal begrense blødning og hevelse. Derved minskes skaden og reparasjonstiden forkortes betydelig. De første 48 timene gjelder RICE prinsippet, deretter å gjenvinne normal og smertefri bevegelse samt å bli kvitt hevelsen.

 

Akillessenebetennelse
Akillesseneproblematikk er den vanligste lokalisasjonen i leggen for kroniske degenerative forandringer (tendinose). Den kan komme akutt etter eksempel maraton eller bruk av nye sko som gir en tendinit (senebetennelse). Betennelsen blir tendinose når denne ignoreres og dras ut på. Indre faktorer som hyperpronasjon og en ujevn belastning på foten er en annen mulig årsak til problemet.

En indikasjon på betennelse eller degenerative forandringer er trykkømhet, hevelse, smerte ved kontraksjon og tøying, samt morgenstivhet.

 

Smerte i fire steg:

  • Etter aktivitet

  • Under aktivitet uten at det begrenser treningen

  • Under aktivitet og begrenser nå treningen

  • Varende som ikke forsvinner til tross for hvile

 

De to første stegene er reversible om man hviler fra utløsende aktivitet, de to siste er en ikke-reversibel tilstand i senen – tendinose/degenerasjon. Det er gunstig å ta bort eksplosiv og repetitiv trening og å avlaste for å bli bedre. Behandling for denne typen problematikk er i første omgang å korrigere risikofaktorer, alternativ trening, styrketrening – isometrisk, eksentrisk/konsentrisk, og nesten alltid konservativ behandling.

 

Benhinneproblem
Beinhinneproblem er en vanlig overbelastningsskade ved løp og hopp ofte bak leggbeinet. Hvert løpesteg er 3-5 ganger ens kroppstyngde som legger mye mer belastning på leggen ved feil løpesteg. Benhinne kommer ofte etter et langt løp. Ofte kan man kjøre videre neste dag selv om det er stivt og ømt. Etter gjentatte omganger med dette kommer smerten etter hvert oftere og forblir. Dette skjer spesielt når man synker ned i fotbuen da det blir en lang vei for to av leggmusklene som bygger opp denne. Forlengelsen av senen forplanter seg til periostet som gir en stressreaksjon i benet – Periostit. Smerte er ofte den nederste 1/3 delen av innside legg, med i blant hevelse.

Anamnesen gir en indikasjon på problematikken. Ytre faktorer påvirker og det er viktig å korrigere disse, samt indre faktorer som hyperpronasjon og utoverrotasjon av underbenet.

 

Det er en god prognose om korrigering av utløsende faktorer forekommer, kombinert med styrketrening av leggens muskulatur og endring av løpesteget for å flytte kraften. Utløsende faktorer kan være løping, nye sko, hardt underlag etc. Man kan avlaste, men ikke hvile bort problemet. Rehabilitering i form av tåhev, øvelser for fremre del av leggen og styrketrening av setesmuskulaturen. Massasje og dry needling har god effekt.

 

Kompartment
Kompartment kan være liknende beinhinne, men oppstår på grunn av oksygenmangel i muskelen grunnet økt trykk når muskelen blir større under belastning. Dette kjennes litt etter trening, men går over ved å gå. Kan kjenne seg øm i etterkant. Dette vil komme tilbake så fort man fortsetter med treningen.

FÅ HJELP MED

Add a Title

FÅ HJELP MED

bottom of page