top of page
Soma Helseklinikk logo

FÅ HJELP MED

Behandling av hodepine

Behandling av hodepine ved Soma Helseklinikk

I forbindelse med vondt i nakken opplever mange en form for hodepine, om det er spenningshodepine eller migrene. Problemet begynner ofte i nakken før den kryper oppover i hodet.

 

Spenningshodepine
Spenningshodepine oppleves ofte som et trykk i hodet, bånd rundt hodet eller smerte i pannen. Pasienten vil ofte beskrive at de enten våkner med den eller kommer i løpet av dagen. Om du våkner med den, vil du ofte føle på en økning av intensitet under dagen. Hodepinen forsvinner ofte etter fysisk aktivitet, smertestillende eller ved søvn.

 

Spenningshodepinen er ofte utløst av stress, dårlig søvn og en hektisk, samt statisk arbeidshverdag. Muskulaturen i nakkeregionen vil spenne seg som et resultat av den statiske belastningen under en arbeidsdag foran PC’en samt reagere på opplevd stress. Kjeven er ofte involvert da du kanskje ubevisst biter tennene sammen i en stresset situasjon. Søvnkvalitet, dårlig syn og dehydrering på grunn av lite væskeinntak er også utløsende faktorer. Søvnkvalitet påvirkes ved stress, noe som påvirker hvordan muskulaturen klarer å slappe av og restituere seg. Klarer den ikke å hente seg inn i løpet av natten vil spenningen i muskulaturen i høyere grad kunne bidra til opplevd hodepine.

 

Spenninger i de dype musklene øverst i nakkeregionen er i all hovedsak årsaken til hodepinen, og man ser ofte en nedsatt bevegelighet i de øvre nakkeleddene.

 

Migrene
Migrene kan utarte seg noe forskjellig, noen opplever aura før hodepinen setter i gang, mens andre kun får hodepine. Denne karakteriseres ofte som kraftig ensidig, gjerne over øyet og som regel alltid på samme side. Mange opplever

lyd- og lyssensibilitet samt kvalme i sammenheng med hodepinen. Fysisk aktivitet og smertestillende hjelper sjeldent, kun stillhet, mørke og migrenemedisiner. Migrene kan være genetisk betinget, men kan også utløses av matvarer som rødvin, rødt kjøtt og sjokolade. Noen opplever den kun én gang, mens andre sliter med det i større grad. Også ved migrene vil muskulatur og ledd bli påvirket. Vi kan hjelpe til med å redusere disse spenningene.

 

Under en behandling hos oss vil vi komme frem til hvorfor smerten oppstår, hvilke strukturer som forårsaker smerten og hvordan vi kan hjelpe deg med å bli bra. Vi tar en nøye anamnese for å finne ut av hva som er årsaken til problemet, hvordan det kjennes, og om du plages med andre områder rundt nakken. Videre foretar vi en undersøkelse av samtlige strukturer i nakken. Vi behandler problemet ved å både behandle muskulatur og ledd. Behandlingen vil øke sirkulasjonen i området, normalisere bevegelsesutslaget til leddene og hjelpe deg med opptrening av muskulaturen for å forebygge tilbakefall.

 

Hjernerystelse
Hjernerystelse oppstår gjennom enten direkte eller indirekte vold mot hodet. Hjernerystelse resulterer ofte i en hastig pådratt neurologisk funksjonsnedsettelse som så sakte spontant går i regress. Hjernerystelse kan resultere i neurologiske forandringer, men de akutte kliniske symptomene gjenspeiler mer en funksjonell enn en strukturell skade. Hjernerystelse resulterer i varierende kliniske symptomer som kan innebære besvimelse. Standardiserte neurologiske undersøkelser er normale ved hjernerystelse.

 

Symptom i form av kognitive tegn: forvirring, hukommelsestap, besvimelse, desorientering i tid og rom, ikke bevissthet om den aktuelle hendelsen. Andre symptomer kan være hodepine, svimmelhet, kvalme, balanseforstyrrelse, uvirkelighetsfølelse, tinitus/hørsel forstyrrelse, tretthet,  kognitive problemer og søvnforstyrrelser.


Den akutte behandlingen for deg med hjernerystelse er hvile og overvåkning i 24-48 timer. Hjernerystelse kan komme i ulike alvorlighetsgrad og det er derfor viktig at du blir fulgt nøye med i disse timene.

 

Normalt går en hjernerystelse over i løpet av 2-7 dager, men for noen kan det ta opptil flere måneder. Musklene i nakke- og hodeområdet kan bli spent når du har hjernerystelse. Terapeutene våre kan hjelpe deg med å behandle den stramme muskulaturen ved ulike behandlingsteknikker som massasje, triggerpunktsbehandling og dry needling.

FÅ HJELP MED

FÅ HJELP MED

bottom of page