top of page
Soma Helseklinikk logo

FÅ HJELP MED

Behandling av skuldersmerter

Behandling av skulder ved Soma Helseklinikk

Med skuldersmerte menes smerte lokalisert rundt skulderleddet gjerne på framsiden, regionen mellom skulderleddet og nakken samt mellom skulderbladene. Dette er en vanlig årsak til smerte, og de som søker oss kommer ofte grunnet smerte i et av områdene, minsket bevegelighet i skulderleddet, opplevd stråling ut arm eller hånd, eller en kombinasjon av disse.

 

Skulderleddet er et komplisert ledd med stort bevegelsesutslag i alle retninger, samt leddet er omgitt av en rekke leddbånd, sener, slimposer, leddkapsel som sammen med muskulaturen skal være med å stabilisere og støtte leddet for en normal funksjon og bevegelighet. Ved opplevd smerte i skulderregionen kan det enten være grunnet betennelse i sener, slimpose eller leddkapsel, eller skyldes muskulaturen i området som ikke fungerer optimalt. De fleste tilfeller av skuldersmerte skyldes overbelastning eller feilbelastning, der senebetennelse står for 75% av tilfellene.

 

Smerte og årsak er ikke alltid på samme sted, noe som kan ha en sammenheng med svak muskulatur andre steder, stress eller nakkeproblem. Det er viktig å finne årsaken for å kunne forebygge problemet og gi deg rett behandling. Dette gjøres gjennom en nøye undersøkelse av strukturene i området og omkringliggende områder.

 

I de fleste tilfeller vil muskulaturen rundt skulderbladet være involvert i smertetilstanden. Dette skyldes ofte en overbelastning av muskulaturen, svak muskulatur som ikke orker mer eller muskulaturen må ta over jobben til for eksempel leddet eller andre muskler som ikke jobber optimalt. Mange vil oppleve en smerte på framsiden av skulderleddet, i biceps senen, noe som skyldes den foroverlente posisjonen til skulderleddet. Grunnet mye arbeid foran kroppen er vi ofte stivere i bakre del av leddkapsel i skulderleddet, sterkere i brystmuskulaturen som drar skuldrene fremover og svakere i de små musklene mellom skulderbladene. Dette vil føre til en økt belastning på strukturene på fremside skulder.

 

Under behandling hos oss vil vi derfor optimalisere ledd og muskler i skulderleddet og omkringliggende området for å få skulderen din tilbake til normal samt forebygge at den kommer tilbake. Opptrening av muskulaturen og øking av mobilitet i bakre del av leddkapsel og øvre del rygg er også viktig, noe du vil få god veiledning til hos oss.

 

AC-ledd betennelse
AC-ledd betennelse er betennelse i et ledd mellom øvre del av skulderbladet og nøkkelbeinet og kan karakteriseres som smerte rundt leddet, ved å ligge på skulderen eller ved bevegelse over skulderhøyde. Smerten vil føles direkte i området og i mindre omfang i overarmen som ved skulderleddproblematikk.

Denne typen problematikk oppstår ofte etter fall eller slag mot skulderen, eventuelt en overbelastning av skulderens muskulatur eller slimposer. Idrettsutøvere og fysisk aktive er hyppigst utsatt for denne skaden. Denne typen problematikk kan man fint bli kvitt med fysikalsk behandling og rehabilitering av leddet.

Impingement
 

Når skulderen blir skadet av en akutt hendelse eller overbelastet av for mye eller feil trening kan det føre til en impingement. Skaden kommer som oftest av gjentatte bevegelser over skulderhøyde.
Slitasjen skjer på slimposen eller i senene inne i skulderen. Skaden kan oppstå på flere måter, men en av de vanligste er at slimposen blir fortykket og klemt sammen mellom sene og bein, og blir videre betent. Den strukturen som oftest gir smerte er muskelfestet fra supraspinatus muskulaturen. Muskelen går fra øvre del av skulderbladet og fester inn på overarmens øvre del. Muskelen ”klemmes” mellom overarmen og en del av skulderbladet som kalles acromion, i det som kalles det subacromiale rommet. Spesielt irriteres muskelen når armen løftes over hodet. Ved vanlige bevegelser i en funksjonell kropp oppstår ingen innklemminger, men så fort kroppen blir stiv og ubalanse i musklene oppstår, kommer visse bevegelser kompensere for andre stivere områder. Dette resulterer i økt mobilitet under kompensasjon, hvilket kan forårsake irritasjon av strukturer som har senefeste i skulder. Det er i tillegg til supraspinatus senen flere andre strukturer som kan ”klemmes inn”, blant annet slimposer, bicepssenen, subscapularissenen, etc.
Det er vanlig at smertene blir verre når skulderen og armen brukes. Smerter på natten kan og oppstå.
 

Det er viktig å utrede diagnosen, så armen kan få den avlastningen og opptreningen den trenger.

 

Frossen skulder
Frossen skulder innebærer at leddkapselen i skulderen er betent og sitter fast. Tilstanden rammer ca. 3 % av befolkningen, og det er vanligst hos middelaldrende mennesker. Årsaken til dette kan være uten kjent utløsende faktor, i noen tilfeller kan det være en passiv skulder på grunn av operasjon eller andre skader (fall/slag). Tilstanden kan vare i opp til to år med gradvis forverring før den blir bedre.

 

Frossen skulder deles inn i tre stadier:

  • Skulderen blir gradvis mer smertefull over noen måneder til ett halvår

  • Smerten avtar, men stivheten vedvarer ca et halvår

  • Bevegeligheten kommer tilbake og full funksjon i skulderen forventes etter ca et halvår

Symptomene følger de tre stadiene beskrevet over. Det er stort sett i det første stadiet man søker hjelp, nettopp fordi skulderen gjør vondt og har en begrenset bevegelighet. Diagnosen settes på bakgrunn av historikk og kliniske funn. Når kapselen i skulderen blir betent, så krymper den slik at den hindrer (glenohumeralleddet, og skulderen blir naturligvis stiv. Et kapsulært mønster følger – skulderleddet blir først og fremst begrenset i utoverrotasjon, abduksjon (å føre armen ut fra kroppen) og deretter innover-rotasjon. Med frossen skulder blir smertene ofte verre på natten. Hos terapeuten/legen gjøres en vurdering, hvor både aktiv og passive bevegelser i skulderen blir testet. Disse skal begge være begrenset ved denne tilstanden.

FÅ HJELP MED

FÅ HJELP MED

bottom of page