Behandling av skuldersmerter

Med skuldersmerte menes smerte lokalisert rundt skulderleddet gjerne på framsiden, regionen mellom skulderleddet og nakken samt mellom skulderbladene. Dette er en vanlig årsak til smerte, og de som søker oss kommer ofte grunnet smerte i et av områdene, minsket bevegelighet i skulderleddet, opplevd stråling ut arm eller hånd, eller en kombinasjon av disse.

Skulderleddet er et komplisert ledd med stort bevegelsesutslag i alle retninger, samt leddet er omgitt av en rekke leddbånd, sener, slimposer, leddkapsel som sammen med muskulaturen skal være med å stabilisere og støtte leddet for en normal funksjon og bevegelighet. Ved opplevd smerte i skulderregionen kan det enten være grunnet betennelse i sener, slimpose eller leddkapsel, eller skyldes muskulaturen i området som ikke fungerer optimalt. De fleste tilfeller av skuldersmerte skyldes overbelastning eller feilbelastning, der senebetennelse står for 75% av tilfellene.

Smerte og årsak er ikke alltid på samme sted, noe som kan ha en sammenheng med svak muskulatur andre steder, stress eller nakkeproblem. Det er viktig å finne årsaken for å kunne forebygge problemet og gi deg rett behandling. Dette gjøres gjennom en nøye undersøkelse av strukturene i området og omkringliggende områder.

I de fleste tilfeller vil muskulaturen rundt skulderbladet være involvert i smertetilstanden. Dette skyldes ofte en overbelastning av muskulaturen, svak muskulatur som ikke orker mer eller muskulaturen må ta over jobben til for eksempel leddet eller andre muskler som ikke jobber optimalt. Mange vil oppleve en smerte på framsiden av skulderleddet, i biceps senen, noe som skyldes den foroverlente posisjonen til skulderleddet. Grunnet mye arbeid foran kroppen er vi ofte stivere i bakre del av leddkapsel i skulderleddet, sterkere i brystmuskulaturen som drar skuldrene fremover og svakere i de små musklene mellom skulderbladene. Dette vil føre til en økt belastning på strukturene på fremside skulder.

Under behandling hos oss vil vi derfor optimalisere ledd og muskler i skulderleddet og omkringliggende området for få skulderen din tilbake til normal samt forebygge at den kommer tilbake. Opptrening av muskulaturen og øking av mobilitet i bakre del leddkapsel og øvre del rygg er også viktig, noe du vil få god veiledning til hos oss.

HER FINNER DU OSS