VÅR SAMTALETERAPEUT

Ben Pedersen

HVA ER SAMTALETERAPI?

Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retningene i Europa. Gestaltterapi brukes blant annet til bearbeidelse av tidligere uferdige opplevelser, i kriser og i egenutvikling.

Det å snakke med en gestaltterapeut har mange likhetstrekk med det å snakke med en psykolog. Du møter et medmenneske i trygge omgivelser som tar deg og dine utfordringer på alvor. Du møter en fagperson som er underlagt strenge retningslinjer når det gjelder etikk, fagkompetanse og personvern.

Som gestaltterapeut er jeg opptatt av hele mennesket – det vil si hvordan tanker, følelser, kropp og livssituasjon er knyttet sammen. Jeg møter deg med empati og forståelse, på en ikke-dømmende måte. Jeg bistår deg i å bli mer bevisst på hvordan tankene, følelsene, reaksjonene og handlingene dine henger sammen og preger hvordan du er og har det. Det er dine unike opplevelser og erfaringer som legges til grunn for samtalen og terapien.

Gestaltterapi kan passe for deg som:
– Trenger noen å snakke med for å sortere tanker og følelser
– Er plaget av stress, nedstemthet eller uro
– Sliter med ensomhet, sorg eller skam
– Står i en livskrise
– Har en følelse av å stå fast i livet ditt
– Ønsker å bli tydeligere på egne grenser og behov
– Ønsker å utvikle dine styrker og ressurser
– Er ved et veiskille i livet eller i en vanskelig valgsituasjon