top of page
Soma Helseklinikk logo
Soma Helseklinikk nyheter

NYHETER

Velkommen til teamet!

Vi har gleden av ønske fysioterapeut Milan Bukejlovic og Øystein Aas velkommen til Soma-temaet.


Milan

Milan starter hos oss 04. oktober og kommer til å jobbe hos oss torsdager 16:30-20:30.

Milan

Milan har 19 års erfaring i det norsk helsevesenet. Han har i mange år jobbet kombinert som fysioterapeut og sykepleier. Som fysioterapeut har han videreutdannelse innen muskelterapi, kraniosakralterapi, visceral/magemassasje, traumaterapi -TRE, dermatologi og mm.


"Mitt fokus har alltid vært å hjelpe mennesker, gi dem omsorg, slik at de får en bedre livskvalitet. Dette betyr at jeg er opptatt av å gi behandlinger som reduserer smerter og øker funksjonalitet i kroppen. Som sykepleier har jeg god kjennskap til legemidler og ulike typer sprøytebehandlinger. Dette hjelper meg for å kunne ta helhetsvurderinger i min jobb som fysioterapeut. Jeg er vant til å samarbeide tett med leger og jobbe tverrfaglig med andre yrkesgrupper."


Vi tror han kan være en stor ressurs innen behandling av kjeveproblematikk, viscerale plager og generell behandling av muskel- og leddplager.


Øystein

Øystein starter hos oss onsdag 03. oktober og kommer til å jobbe hos oss hver onsdag og torsdag.

Øystein har de siste 6 årene jobbet i spesialisthelsetjenesten på Ullevål universitetssykehus. Der jobbet han hovedsakelig med gastrokirurgiske-, kreft- og ortopediske pasienter. Ullevål sykehus er traumesenteret for Helse Sør-Øst, hvor de mest omfattende traumatologiske pasientene blir overført, og hvor fysioterapeuten utgjør en viktig del i den helhetlige behandlingen av hver enkelt pasient. Nå ønsker han å benytte sin erfaring inn i den privathelsetjenesten.


"Jeg er lidenskapelig opptatt av trening og aktivitet, og er genuint interessert i faget, oppdaterer meg jevnlig og bruker mye energi for å oppnå et best mulig resultat for pasienten. Jeg setter pasienten i fokus, og med en faglig vurdering samhandler jeg med pasienten for å nå målet om tilbakevending av funksjon, smertefrihet og rehabilitering."


Vi tror Øystein vil være en sterk ressurs for å få mer dekning innen fysioterapi på klinikken, samt behandling og rehabilitering av skader i større skala.
Vi ønsker Øystein og Milan velkommen og gleder oss til å ha de med på laget.


bottom of page