VÅR FYSIOTERAPEUT

Kenneth Stakset Dahl

HVA ER FYSIOTERAPI?

En fysioterapeut kan jobbe med et vidt spekter av problemstillinger, og kan både forebygge og behandle skader og sykdommer som gir smerte, og/eller påvirker din funksjon i hverdagen. Gjennom undersøkelse, faglig vurdering og samtale med deg, settes et behandlingsmål om å utvikle, gjenvinne eller vedlikeholde den funksjonen du har slik at du får best mulig forutsetninger i din egen hverdag. Gjennom fysioterapi kan man behandle både akutte og langvarige plager, skreddersy behandlingen til pågående skade og/eller sykdomsforløp, for et best mulig behandlingsutfall. I behandling kan vi bruke treningsbehandling for å bedre utholdenhet, styrke eller motorikk/koordinasjon, massasje og sykdomsspesifikke behandlingsformer for å sammen jobbe mot bedre helse.