Behandling av albue

Smerter i underarm og albue er noe mange vil slite med en gang i løpet av livet. Vanligste årsaken til smerte er irritasjon i senefestet i underarmens muskulatur på innsiden eller utsiden av albuen. Andre problemer kan være irritasjon i albuens fettpute, låsning i albuen eller skade på albuens leddbånd.

Golfalbuer og tennisablue
To av de hyppigste smertetilstandene i underarmen og rundt albuen er golfalbue eller tennisalbue/musearm. Tennisalbue (lateral epicondylit) er en irritasjon eller betennelse i senefestet til fingrenes strekker og gir smerte på utsiden av albuen. Denne er ofte forårsaket av langvarig og intens arbeid på PC, en tilstand som oppstår i forbindelse med gjentatte anstrengelser av muskler, leddbånd, sener og nerver i armen. Den oppstår som regel  i din dominante arm, ettersom den brukes i større hyppighet og er mer belastet. Dette er et problem som spesielt ses hos kontorarbeidere ved bruk av ekstern mus.

Golfalbue (medial epicondylit) er en irritasjon i senefestet til fingrenes bøyere og utpreger seg med smerte på innsiden av albuen. Denne tilstanden er ikke like vanlig som tennisalbue.

Årsaken til albuesmerte er ofte en betennelsesprosess eller irritasjon ved muskelens utspring på innsiden eller utsiden av albuen grunnet overbelastning. Smerten kan ofte vedvare i måneder ettersom det er en påvirkning på senene og senefeste som har dårligere sirkulasjon og dermed dårligere legningsforutsetninger sammenlignet med muskulaturen. Symptomene varierer ut fra hvilke strukturer som er betente eller overbelastet, men mange opplever en form for murrende verking eller smerte ved albuen samt stråling i underarmen og hånden.

Ettersom det ofte er en langvarig eller kronisk tilstand kan det være lurt å få tilstanden behandlet. Diagnosen er lett å stille ved enkle tester og beskrivelse av symptomene. Som behandling vil vi hjelpe deg med å minske symptomene ved å øke sirkulasjonen i området, men også finne årsaken til hvorfor problemet har oppstått. Øvelser er en viktig del av behandlingen og for å få tilstanden bedre. Kombinasjonen av behandling og trening hjelper ofte med å få deg raskere bra.

HER FINNER DU OSS